Diferencia precio Santoku Seki Magoroku

19,88 (no tax: 16,43)

Shipped in 5-10 days